Beauty & White 5

Model . Ilaria Nosdeo

Set Director . Ileana Colavitto

Photographer . Gianni Bornaccini

Atelier Colavitto Bari . Lulù Bjoux Adelfia

Trani . Old Town / Marine and Touristic Port

Exclus Copyright Smoking Fashion Italia © 2013